Kogu kaup on kohe olemas

Tähelepanu!

02.04.2020

Seoses koroonaviirusega võib kauba tarneaeg muutuda pikemaks, kui pakiautomaatide täituvus on väga suur.

Kogu kaup on olemas ja ilma millestki ei jää.

Alates 1.maist 2020.a. on ka kõik ehted ja sallid saadaval.

Hoidke tervist!

Vajad abi?