Kogu kaup on kohe olemas, tarneaeg 3 - 5 tööpäeva

Tegemist ei ole hulgimüügi e-poega, iga eset on 1 eksemplar

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus


1) Müügitingimused kehtivad veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Janteri OÜ (edaspidi Veebipood irenepood.ee) vahel kaupade ostmisel.


2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad irenepood.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.


3) Veebipood irenepood.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.irenepood.ee.

4) Tegemist on ainult E-poega ja mingisugust kohapealset jaemüüki ei toimu. Ei saa tulla kohale kaupa valima. 

 

2. Hinnainfo


1) Kõik veebipoes irenepood.ee toodud hinnad on lõplikud hinnad, millele käibemaksu ei lisandu, sest ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane.

2) Ostudel lisandub arvele transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile, mis sisaldab ka pakendamise kulu. Hinnad vaadatakse üle vastavalt teenusepakkuja hinnakirja muutustele.Kui tarbija on teinud kaks järjestikust ostu ja kaup on veel posti panemata ning need on võimalik saata ühes saadetises, tagastame teise ostu transportkulu.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist). Siinkohal on arvestatud ka erinevate pankade arvlemisega nädalavahetustel.

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja irenepood.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

 

3. Tellimuse vormistamine


1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.


2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Telliˮ.


3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja nõustuge tingimustega.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.


5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse esimesel võimalusel, olenemata nädalapäevast.Tarneaja maksimaalne pikkus (kuni üks nädal) on seotud tellimuste käsitleja ja kaubalao erinevast asukohast.Kaup on olemas ja saabub Tarbijale 3 päeva kuni kahe nädala jooksul.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood irenepood.ee andma Tarbijale üle olemasoleva Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood irenepood.ee tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest. Tasumisel  maksekorraldusega  oma pangakontolt, on see aeg täiesti piisav. E-poes on kasutusel ESTO makselahendused.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.Tasuda saab nii oma pangakontolt tasudes või ESTO maksega. Kui tellitud kauba eest tasumist 3 tööpäeva jooksul laekunud ei ole, tehakse kaup uuesti teistele ostjatele kättesaadavaks. Kui ost on sooritatud reedel, siis loetakse tööpäeva sisse ka teisipäev kuni 24.00

5. Kohaletoimetamine


1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood irenepood.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks tellimuses märgitud transporditeenuse pakkujale.


2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.


3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.


4) Veebipood irenepood.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood irenepood.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus


1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluvad esemed ei või olla kasutatud. Tarbija peab käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.


3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus) ning saata see aadressile irene.janter@mail.com. Nii taganemisavaldus  kui ka tagastatav kaup tuleb tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.  Kauba tagastamisel tuleb Tarbijal transpordikulu ise tasuda ja saata aadressile irene.janter@gmail.com tasumise kviitung. Kasutamiskõlbamatut kaupa ei ole vaja tagastada, kuid taganemisavalduses tuleb märkida kauba puudused lisades foto. 

4) Veebipood irenepood.ee tagastab taganemisavalduse ja tagastatud kauba  kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel saadud tasud tellitud kauba eest.

7. Vääramatu jõud


1) Veebipood irenepood.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood irenepood.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine


1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Veebipoel irenepood.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi ainult tellitud kauba üleandmisel transpordi pakkujale ja veebipood irenepood.ee ei kasuta isikuandmeid mingilgi muul viisil ega edasta neid kolmandatele isikutele.

 3) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord


1) Veebipood irenepood.ee on kauba kvaliteeti kontrollinud ja ei vastuta Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kauba kasutamisel Tarbija poolt.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel kauba kasutamise käigus pöörduda veebipood irenepood.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Veebipood irenepood.ee on informatsiooni eest tänulik, sest ei telli sellisel juhul enam müügiks nimetatud puudustega kaupa.

3) Veebipood irenepood.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
4) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

5) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt irenepood.ee lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda koos kauba tagastamisega, sest enamik kaubast on ainueksemplar ja kaupa ei ole võimalik asendada.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

 

 

Vajad abi?