Kogu kaup on kohe olemas, tarneaeg 3 - 5 tööpäeva

Tegemist ei ole hulgimüügi e-poega, iga eset on 1 eksemplar

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Mõisted

Isikuandmed tähendavad isikut vahetult tuvastada võimaldavat teavet või mis on seotud teabega, mille alusel on võimalik tuvastada konkreetne isik.

Avatud juurdepääsuga osa tähendab veebilehe osa, mis on nii kasutajatele kui ka külastajatele ligipääsetav ilma sisselogimiseta.

Piiratud juurdepääsuga osa tähendab veebilehe osa, millele pääsevad ligi ainult kasutajad ning millele juurde pääsemine nõuab sisselogimist.

Külastaja tähendab isikut, kes ei ole kasutaja ning kes kasutab veebisaidi avatud juurdepääsuga osa, kuid kel puudub ligipääs veebilehe või teenuse piiratud juurdepääsuga osadele.

 

Kogutud Teabe

Kogume teenuse abil või selle vahendusel alljärgnevat liiki teavet:

Ees-ja perekonnanimi

Ettevõtte  korral ettevõtte nimi

Tavaposti aadress

Mobiiltelefoni number

e-post

 

Teabe kasutusviisid

Kasutame kogutavat teavet ettevõtte tööga seotud viisidel, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

  • Tellimuse täitmiseks

  • Arve ja kauba saatmiseks

  • Vajadusel kasutajaga ühenduse võtmisel

  • Kauba tagastamisel

     

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 18-aastastele lastele ning me ei kogu alla 18-aastastelt lastelt teadlikult ilma lapsevanema nõusolekuta isikuandmeid. Me ei kogu aga andmeid ostja isikukoodi ega mingil muul moel tema vanusega seotu kohta, nii me ei tea, et tegemist on alla 18-aastase ostjaga. Kauba ostmine vajab isikliku pangakonto olemasolu, siis me ei saa ostmist ka keelata. Juhul kui olete alla 18-aastane, siis kindlasti leppige kokku oma lapsevanemaga ostu sooritamine. Juhul kui te olete lapsevanem või lapse hooldaja ning avastate, et teie alla 18-aastane laps on omandanud teenuse konto või sooritanud ostu, võite te meiega ühendust võtta ning nõuda meilt lapse isikuandmete kustutamist meie süsteemidest.

 

Andmete töötleja

Andmete töötleja, sealhulgas nende hoidja, on Janteri OÜ.

 

 Kas ja kellele andmeid edastatakse?

 

Andmeid edastatakse transpordi ettevõtetele: Omniva, Itella SmartPOST, DPD

Pangaülekanneteks Tarnija pangakonto, saajaks OÜ Janteri arveldusarve Swedbank.

 

Kui kaua isikuandmed säilivad?

Sisse loginud kasutaja andmeid üldjuhul kustutada ei ole vaja, sest tellimusega seotud andmeid on vaja säilitada vastavalt seaduses ette nähtud aja.

Andmete töötleja Janteri OÜ kustutab kõik e-poega seotud andmed 1 kuu peale e-poe sulgemist.

 

Juurdepääs, parandamine, kustutamine

Oma andmetega saab tutvuda e-poodi sisse logides. Nii „Minu konto”  menüüs kui tellimuste ajaloos. Samas saate oma andmeid parandada ja kustutada.

 

Küpsised

Veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:

● hädavajalikud/kohustuslikud küpsised – need küpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumise ja selle elementide kasutamise võimaldamiseks, näiteks veebilehe turvalistele aladele juurde pääsemiseks. Ilma nende küpsisteta ei ole teie nõutud teenuseid võimalik pakkuda. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet;

● toimivusküpsised – need küpsised koguvad teavet külastajate veebilehe kasutamise viiside kohta, näiteks milliseid lehti külastajad kõige sagedamini külastavad ning kas veebilehed annavad neile veateateid. Need ei kogu külastaja isikut tuvastada võimaldavat teavet. Kogu nende kogutav teave on agregaatteave ning sellisena anonüümne. Seda kasutatakse ainult veebilehe töö parandamiseks;

 

Andmeturve

Järgime meile edastatud teabe kaitsmiseks nii selle edastamise ajal kui ka pärast kättesaamist valdkonnas üldtunnustatud standardeid. Rakendame asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotsimineku, ilma loata muutmise, ilma loata avaldamise või juurdepääsu, väärkasutuse ja muude meie valduses olevate isikuandmete ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Muu hulgas hõlmavad need tulemüüre, salasõnu ning muid juurdepääsu ja autentimise kontrollmehhanisme. Andmete krüpteerimiseks nende edastamise ajal üle avaliku interneti kasutame me SSL-tehnoloogiat ning isikuandmete täiendavaks anonümiseerimiseks rakendustasandi turvaelemente.

Sellele vaatamata ei ole ükski andmete üle interneti edastamise viis või elektrooniline säilitusmeetod 100% turvaline. Me ei saa tagada ega garanteerida meile edastatavate või teenuse säilitatavate teabe turvalisust, mistõttu teete te seda omal vastutusel. Ühtlasi ei saa me garanteerida, et sellisele teabele ei saada juurdepääsu ning et seda ei avaldata, muudeta ega hävitata meie füüsiliste, tehniliste või administratiivsete kaitsemeetmete lahtimurdmise tulemusena. Juhul kui te usute, et teie isikuandmete turvalisus on rikutud, võtke meiega ühendust punktis „Kontaktandmed“ kirjeldatud viisil.

Juhul kui meieni peaks jõudma teave turvasüsteemide lahti murdmise kohta, teavitame me teid murdest kohaldatavaid seadusi järgides. 

 

Kontaktandmed

Privaatsuspoliitikat, teie isikuandmeid, meie andmete kasutus- ja avaldamistavasid või teie nõustumisega seotud õigusi puudutavaid küsimusi või kommentaare võite esitada e-posti teel aadressil irene.janter@gmail.com (teema: privaatsuspoliitika). T: +372 5567 6425 E -P 11.00 - 18.00

 

Vajad abi?